Kursus

Uddannelse til nye jobformidlere

Er I nye i jobformidler-rollen, eller har du medarbejdere som er nye i rollen, og vil I gerne klædes bedre på?

Den nye rolle som jobformidler har til formål at gøre det lettere for borgere at bevæge sig mod arbejdsmarkedet, hvor kontakten til jobcentret og forløbet mod job eller praktik bliver forankret hos en gennemgående person. Det stiller nye krav til den professionelle, som nu skal kunne balancere mellem to meget forskellige opgaver. En balance mellem både at kunne støtte borgeren og møde forventningerne fra virksomheden, og facilitere gensidigt meningsfulde samarbejdsaftaler mellem borgere og virksomheder og uddannelses- og opkvalificeringsforløb. 

Denne uddannelse er designet til, at klæde jer bedre på til at kunne veksle mellem den mentor-lignende og den virksomhedsrettede del af jobformidler rollen, så I får jeres faglige viden og ressourcer bedst muligt i spil i forhold til borgerens håb, lovgivningsrammen og virksomhedernes forventninger og behov. Og klæder jer på til at mødet, med borgere og samarbejdspartnere, bliver mere meningsfuldt og forandrende. 

Hvad får man viden om:

Den løsningsfokuserede metode – Både ind i individuelle samtaler og i møder med flere

Metode til at afklare arbejdsgange og processer i jeres nye rolle

Metode til inddragelse af borgerens og virksomhedernes perspektiv 

Konkrete greb til at forberede og gennemtænke processer, møder, samtaleformater.

Viden om og metode til at håndtere det der kan være svært at arbejde med, f.eks modstand, afmagt, nederlag, konflikter og misforståelser.

Hvordan man konkret kan arbejde med empowerment, motivation og ressourcefokus.

Uddannelsen er bygget op over 3 moduler af to dages undervisning.

Modul 1:  Afklaring af den nye rolle- form, indhold og øvebaner. Introduktion til Løsningsfokuseret metode og prøvehandlinger til egen kontekst

Modul 2:  Om at arbejde med modstand, afmagt og konflikter med et ressourcefokus. Hvordan man inddrager borgerens perspektiv og bruger det i samarbejdsprocesser med andre aktører. 

Modul. 3: Hvordan vi arbejder med kompetenceafdækning og udvikling i forhold til arbejdsevne. Hvordan vi laver tydelige processer og formål, for både borgere og samarbejdspartnere. Implementering. 

Næste hold starter i september 2023

Modul 1: 5. & 6. september 9- 15.00 begge dage

Modul 2: 3. & 4. oktober 9- 15.00 begge dage

Modul 3: 14. & 15.  november 9- 15.00 begge dage

Pris pr. deltager 12000 ex.moms inklusiv adgang til e-læringsplatform og spørgekort.

Uddannelsen finder sted hos Løft.nu på Reventlowsgade 18, st.th, 1651 Kbh V.  Vi sørger for kaffe, the alle dage.  Frokost kan medbringes eller købes i nærheden. 

tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få vores tanker og nyheder, tilbud og ideer