Inddrag.nu

Netværksmødeleder.

Forløbet vil have max. 12 deltagere for at give de bedste rammer for, at alle deltagere oplever intensiv træning af metoder og færdigheder i at planlægge og gennemføre netværksmøder, samt kan få individuel sparring. – Begge dele med afsæt i deltagernes konkrete kontekster og behov. Du vil opleve, at forløbet supplerer og finpudser dine færdigheder og styrker din evne og tiltro til at facilitere og navigere i det inddragende netværksmøde med flere deltagere. 

Indhold:

 • Rollen som mødefacilitator; ansvar for proces og mødeform – oplæg og refleksion.
 • Sætte en klar ramme og kontekst for mødet – træning.
 • Facilitere deltagerne frem mod mødets aftalte formål – træning.
 • Facilitere deltagerne, f.eks. den unge og hans lærere, i retning af løsninger – træning.
 • Facilitere deltagerne til at lave aftaler undervejs i mødet – træning
 • Spørgeteknik der fremmer svar med detaljerede beskrivelser – træning
 • Mindset og metoder til at holde barnet, den unge og forældrene i centrum for processen – oplæg og træning
 • Få inspiration til strategier når du som mødeleder står med et konfliktfuldt rum
 • Inspiration og metoder til skakmat-situationer, og hvor processen skal ’tilbage på sporet’ – oplæg og træning
 • Inspiration til forskellige tilgange og træning i at navigere mellem søjlerne (SOS)

Forløbet indeholder tre moduler og er opbygget med henblik på, at deltagerne mellem modulerne træner metoder og færdigheder i egen praksis. På første modul trænes spørgeteknik, SOS-søjler, forberedelsesprocesser og facilitering, med afsæt i deltagernes konkrete kontekster og sager. Vi træner spørgeteknik i forberedelsesprocesser samt facilitering, rammesætning og mødeledelse i selve afholdelsen af netværksmøder. Modul 2 og 3 ligger med tre ugers intervaller og tager afsæt i kursisternes indhentede erfaringer og praksis med redskaber og metoder. Vi vil bearbejde særlige problematikker så som udeblivende netværk, passivt netværk, konfliktfyldt netværk og sikring af barnet på møderne. Vi vil også træne, hvordan man kan holde de vigtigste stemmer i centrum på mødet, sikre at der arbejdes med formålet med mødet, og at processen fastholder fremdrift. 

Inddrag.nu-netværksmødeleder er et intensivt overbygningsforløb til dig, der har gennemført Socialstyrelsens kursus i inddragende metoder eller har solid praksiserfaring med løsningsfokuseret metode og Signs of Safety fra dit daglige arbejde. Hvis du ikke har det kan uddannelsen kombineres med Løft basis, modul 1.

Dag 1: 

 • -Genbesøg i det løsningsfokuserede mindset og metode. 
 • -Brug af tavlen og de 4 søjler som ramme og fælles tredje.
 • -Introduktion og træning af facilitering som begreb,
 • -herunder introduktion til drejebogen som redskab.

Dag 2:

Hvordan kan vi tale bekymringer på netværksmødet med forældre, børn, unge og andre professionelle på en måde som kan engagere mødets deltagere i at arbejde med muligheder, undgå blamegame, skyldsplacering og negative emotioner?

 • -Træning i at bevæge sig flekibelt med løsningsfokuserede spørgsmål på tværs af de 4 søjler
 • -Træning i løsningsfokuseret triangulerende samtaler så vi holder barnet, den unge og forældrene i centrum for netværksmødet
 • -Træning i at tale bekymringer på en ressourceskabende måde
 • -Træning i at hjælpe deltagerne i at lave begyndende aftaler gennem hele mødet

Dag 3 – 4:

 • -Træning i rammesætning af mødet og  mødets formål
 • -Bruge mødets formål som faciliteringsgreb
 • -Træning i hvordan vi kan engagere deltagerne hurtigere i, i fællesskab at beskrive den forestillede fremtid
 • -Træning i løsningsfokuseret triangulerende samtaler, så vi holder barnet, den unge og forældrene i centrum for netværksmødet
 • -Træning i hvordan vi kan tale bekymringer på en forandringsskabende måde
 • -Træning i at hjælpe deltagerne i at lave begyndende aftaler gennem hele mødet
 • -Tricks og tips når vi bliver udfordret af deltagere som har meget på hjerte

Pris: 

8.000 kr. ex moms pr. deltager

Tid:

Efter aftale. Der kommer datoer for in-house kursus i 2021

Alle dage med undervisning fra kl. 09.00-16.00

Sted: 

Kurset blive afholdt enten hos jer eller hos os i KBH.K

Tilmelding og betaling: 

Tilmelding sker efter princippet om først til mølle. 

Betaling skal ske senest en uge før kursusstart. 

Betingelser: 

Kurset bliver kun afholdt ved minimum 12 deltagere. 

Du vil blive kontaktet af os senest en måned før kursusstart vedrørende eventuelle ændringer.

Skriv til os hvis du vil høre mere: