NETVÆRKSFACILITATOR

Opstart d. 1. og 2. november 2023 – 6 dage

Facilitering, forberedelse og formål….

Denne uddannelse bygger oven på og forudsætter Løft modul 1 eller tilsvarende løsningsfokuseret kursus, samt kendskab til Signs of safety modellen fra enten socialtstyrelsen kursus i “Inddragende metoder” eller fra anden uddannelse.. Kurset består af 3 moduler. 1. modul er to dages grundig gennemarbejdning af redskaberne i løsningsfokuseret netværkmødeledelse. Dvs. spørgeteknik, sos-søjler, forberedelsesprocesser og facilitering, med afsæt i konkrete kontekster og sager som kursisterne medbringer. Vi trænder spørgeteknik i forberedelsesprocesser, samt facilitering, rammesætning og mødeledelse i selve afholdelsen af netværksmøder. Modul 2 og 3 ligger med min. 3 ugers intervaller og tager afsæt i kursisternes indhentede erfaringer og praksis med redskaber og metoder mellem dagene.

Uddannelsen skal anses for at være en overbygning til “inddrag nu” eller lignende uddanelse. Holdet bliver et lille hold med max. 12 deltagere, med mulighed for individuel sparring og gruppeøvelser, samt fokus på deltagernes forskellige baggrund og behov.  Kurset forudsætter at deltagerne har mulighed for at praktiserer netværksmøder og lave prøvehandlinger mellem forløbene. 

Pris:  10.000 kr ex moms pr. deltager ( max. 12 deltagere)

TID: 1. & 2. november , 29. & 30. november og 6. & 7. februar 2024

Sted: Reventlowsgade 18 st.th, 1651 Kbh. V

Tilmelding: blahblahblah@me.com eller appreciate1@me.com

Seneste tilmelding og betaling: 14/10 2022

Forbehold : ved for få tilmeldte deltagere vil uddannelsen ikke blive afholdt. Du vil bliver kontaktet senest 1 måned for uddannelsens opstart hvis dette er tilfældet. 

Undervisere: Lester A.J. Henry & Astrid Jensen Kring