Kursus

KOORDINATORUDDANNELSE

Udbydes igen i  2024 med opstart d.21. og 22. august

 

En intensiv uddannelse, der klæder dig på til rollen som socialfaglig koordinator, så du metodestærk kan facilitere netværksmøder og sagsdrøftemøder, sparre med kolleger om deres tilgang og opgavevaretagelse, støtte udbredelse af inddragende metoder og navigere fornuftigt i de krydspres, udsatheder og dilemmaer, der kan følge med en koordinatorrolle, der ofte skal forhandle løbende med omgivelserne og dermed udfordre dig personligt.

Målgruppe

Uddannelsens målgruppe er koordinatorer på primært det socialfaglige- og skoleområdet, der kan identificere sig med: 

 • Du kender og anvender løsningsfokuseret metode, herunder Signs of Safety/De fire søjler, netværkskortlægning og faciliterer inddragende netværksmøder med borgere og tværprofessionelle – evt. som ’tilkalde-funktion’, når kollegerne synes, det bliver for svært. 
 • Du forvalter forskellige socialfaglige opgaver og roller som fx sagsbehandling, socialfaglig koordinator, faglig sparring af kolleger – alle med det formål at styrke barnets/borgeres ejerskab til egen sag eller læring, og inddrage barnets/borgerens netværk som en del af løsningen. 
 • Du varetager eventuelt organisationsfaglige funktioner som implementering og udvikling af faglig metode, mødeledelse, udvikling af handleplaner mm. 
 • Du brænder for kvaliteten af de faglige opgaver og udvikling af metoder, der øger borgernes ejerskab til egen indsats.
 • Du oplever, at du i din funktion kan bringes i situationer, hvor der skal forhandles mandat, rolle og forventninger med omgivelserne, hvilket kan opleves både udsat og ensomt og derfor kræve personlig og faglig robusthed. 

“Interaktionen mellem Astrid og Lester er en fantastisk kombination af hjerne og hjerte. Af teori og praksis. Det er det, man som kursist får med sig derfra. En praksisnær, forståelig og lettilgængelig tilgang til det teoretiske stof, og en reminder på altid at have hjertet med i det man gør”

— Nadia, kursusdeltager

Indhold

Forløbet inkluderer 4 moduler over 8 dage (2+2+2+2). Forløbet er baseret på aktionslæring, hvor der på modulerne arbejdes med afsæt i konkrete cases, ligesom der mellem modulerne forventes arbejdet med metoder og cases i egen organisation. Forløbet sigter dertil mod at etablere netværk mellem deltagerne – dels gennem øvelser og sparring på modulerne og hjemmearbejde imellem undervisningsgangene. Du skal således forvente og have mulighed for at arbejde aktivt med metoder og cases i din organisation før og efter forløbets moduler.

For at understøtte forankring af læring og etablering af netværk anbefales det, at man deltager med en kollega fra samme arbejdsplads.

Udbytte

Gennem forløbets 4 moduler får du: 

 • Generel teoretisk og praktisk indføring i det løsningsfokuserede mindset og metode, herunder systemiske, anerkendende og ressourceorienterede metoder, SOS/de fire søjler, inddragende netværksmøder, skalaer og spørgsmålstyper
 • Markant løft af din løsningsfokuserede faglighed målrettet efter dine ønsker og behov 
 • Kompetence til at planlægge og gennemføre inddragende netværksmøder, herunder anvende netværkskortlægning, skalaspørgsmål og evne til at sortere bekymringer og beskrive dem i et hverdagssprog, alle kan forstå. 
 • Evne til at at beskrive anvende skalaer og spørgsmålstyper
 • Kompetence til at implementere og udvikle løsningsfokuseret praksis, herunder kollegial supervision omkring faglige problemstillinger
 • Øget robusthed og handlekraft i rollen som koordinator, forandrings- og implementeringsagent med flere konkrete greb til at håndtere og manøvrere i den dynamiske situation, mange koordinatorer står i
 • Mulighed for at indgå i et sparrings- og videndelingsnetværk med andre fagpersoner med tilsvarende rolle og vilkår, som du kan trække på under og efter forløbet. 

Der udstedes et samlet bevis for uddannelsen efter eksamen på modul 3. 

Sted: 

Reventlowsgade 18. st. th.,1651 KØBENENHAVN V

Pris

Pris i alt: 16.000 kr. eks. moms  

2024 

MODUL 1. 21.& 22  august

MODUL 2 25. & 26  september

MODUL 3 28. & 29. oktober

MODUL 4 25. & 26. november

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg søger et tilbud til:
 • Løft uddannelse har givet mig nogle redskaber jeg kan bruge i samtaler med borgerne. Metoden har givet mig mere struktureret samtaler, hvor jeg har forskellige redskaber jeg kan benytte uanset hvor samtalen drejer sig hen
Kursist Fredensborg