supervision

Metodeværksted

Metodeværkstedet er et lærings- og udviklingsrum, der har til formål at styrke læring, finetune færdigheder og dermed forstærke implementering af den løsningsfokuserede metode og eller SOS (samarbejde om sikkerhed) i afdelingen. 

Metodeværkstedet er et trænings- og afprøvningsrum, hvor det er muligt at gå tæt på medarbejderens anvendelse af den løsningsfokuserede metode i en hverdagskontekst. Vi er oftest under 10 deltagere i ca. 3 timer, og dette giver mulighed for at skabe et unikt rum for at afprøve sig selv sammen med sine kollegaer. Erfaringen er at det accelerer læringen, da vi har mulighed for, i modsætning til kursusrummet, at stille helt skarpt på den enkelte medarbejder. Samtidig giver det medarbejderne mulighed for mere systematisk at støtte hinandens praksis. 

Metodeværkstedet styrker dermed både medarbejdernes faglige vidensbase og deres kompetencer og færdigheder i arbejdet der, hvor den løsningsfokuserede metode møder hverdagen og borgerne.  Ligeledes vil vi på metodeværkstedet opfange og tage fat på generelle temaer, som kan understøtte en reflekteret løsningsfokuseret praksis og understøtte omsætteligheden ind i f.eks ICS, modtagelsen, §11,§50, visitation,VUM, Den Jobrettede Samtale, opfølgning, inddragelse med højere grad af deltagelse, fokus på igangsættelse af hurtig forandring, fokus på identifikation og inddragelse af borgerens ressourcer og netværk osv. 

Processen med metodeværkstedet tilrettelægges lidt forskelligt ift. hvad den enkelte kommune, medarbejdere og ledelser ønsker. Metodeværksteder ligger typisk i forlængelse af, eller integreret ind i et undervisningsforløb, hvor vi som oftest har undervist ca. 25 medarbejdere i ca. 6 dage som svarer til vores basis- og fordybelsesmoduler.

Et metodeværksted kan også placeres i forlængelse af Socialstyrelsens udbudte kursusforløb i inddragende metoder (Inddrag.nu), eller efter et endt kursusforløb med en anden kursusudbyder i Løsningsfokuseret metode.

Et metodeværksted kan ske hos os i Dr.Tværgade 7 b, det kan ske på Zoom eller Skype, og det kan ske ved at vi møder op hos jer. Metodeværkseder kan også ske som kombination mellem fysisk fremmøde og Zoom/Skype.

Kontakt os hvis du vil booke et forløb eller høre mere.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name