supervision

Løsningsfokuseret kollegial sparring.

– et supplement til supervision

Løsningsfokuseret kollegial sparring er et redskab til dig eller din gruppe der har brug for at kvalificere og formalisere den allerede eksisterende sparring til en mere systematisk form sparring mellem kollegaer. Det gælder sparringstyper der også kaldes quicksparring, dørkams sparring, gangssparing eller den lidt længere faglige sparring, der typiske sker fra dag til dag mellem medarbejdere og som kan være et solidt og bæredygtigt supplement til supervision og sagsdrøftemøder.

Formål:

Formålet med løsningsfokuseret kollegial sparring er at formalisere eller installere en form for teknologi, der kan understøtte en struktureret sparringsform, hvor der kan deles viden om erfaringer, om god faglig praksis, hvor kollegaer kan hjælpe hinanden med at opdage egne styrker og ressourcer i praksis, og hvor kollegaer kan hjælpe hinanden med at opdage progression og udvikling i de familier/borgere den enkelte arbejder med. 

Et andet formål med løsningsfokuseret kollegial sparring er, yderligere at styrke evnen til at kunne hjælpe hinanden som kollegaer med dels at understøtte borgerens/familiens evne til at skabe forandring for sig selv og deres familier/børn og dels herigennem at styrke borgerens/familiens egne problemløsningskompetencer

Forskning:

Forskning peger på at systematisk social og faglig støtte har potentiale til at håndtere arbejdsrelateret stress og styrke trivsel og faglighed. Mange socialarbejdere er tilbageholdende med at afsløre personlige vanskeligheder af frygt for at blive vurderet for lette af deres ledelse og derfor kan støttende makkerskaber eller systematiseret kollegial sparring reducere stress og risiko for udbrændthed, samt fremme jobtilfredshed (Um og Harrison 1998) 

Ligeledes fremhæves vigtigheden af faglig og social støtte til at fremme faglighed, trivsel, robusthed og styrket opgaveløsning i litteraturen (Collins 2008 ). Mange medarbejdere i de kommuner vi kommer i fremhæver, at social og faglig støtte styrker evnen til bedre beslutninger, risikovurderinger, og til at komme videre når man føler sig fastlåst i samarbejdet med familier. 

Forløb:

Forløbet vil have max. 6-8 deltagere for at give de bedste rammer for, at alle deltagere oplever at blive taget hånd om i den intensive træning af de introducerede sparringsmetoder. Det vil typisk tage udgangspunkt i sager som den enkelte rådgiver allerede arbejder med. Forløbet vil, udover den løsningsfokuserede metode, være en blanding af tillid, fokus på faglige opgaver, spørgeteknik, forskellige sparringsformer, samt evnen til hurtigtigere at omstille sig fra almindelig snak omkring en familie/borger til en mere faciliterende proces for familien/borgeren.

Processen for løsningsfokuseret metode er ofte lidt forskellig. Hvis gruppen slet ikke kender den løsningsfokuserede metode kan det være mest understøttende for processen med et 2 dage introforløb i den løsningsfokuserede metod, i det sociale arbejde. Hvis medarbejderne har praksiskendskab til det løsningsfokuserede, vil resten af forløbet strække sig over 6 x 3 timer enten hos os i Reventlowsgade i centrum af København eller hos jer.

Kurset blive afholdt på 

Reventlowsgade 18 st.th, 1651 Kbh. V

Datoer:

Kommende kursus i 2023 Hold 1

12/9 og 13/9 9.00-15.30

24/10 og 25/10 9.00-15.30

Kommende kursus i 2024 Hold 2

23/1 og 24/1 9.00-15.30

28/2 og 29/2 9.00-15.30

Pris:

8000 kr. ex. moms pr. deltager

Betingelser: max. 12 deltagere.

Kontakt os hvis du vil høre mere

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name