Kursus

NETVÆRKSFACILITATOR

Opstart d. 11. og 12. november 2024 – 6 dage

Facilitering, forberedelse og formål….

Denne uddannelse bygger oven på og forudsætter Løft modul 1 eller tilsvarende løsningsfokuseret kursus, samt kendskab til Signs of safety modellen fra enten socialtstyrelsen kursus i “Inddragende metoder” eller fra anden uddannelse.. Kurset består af 3 moduler. 1. modul er to dages grundig gennemarbejdning af redskaberne i løsningsfokuseret netværkmødeledelse. Dvs. spørgeteknik, sos-søjler, forberedelsesprocesser og facilitering, med afsæt i konkrete kontekster og sager som kursisterne medbringer.

Vi træner spørgeteknik i forberedelsesprocesser, samt facilitering, rammesætning og mødeledelse i selve afholdelsen af netværksmøder. Modul 2 og 3 ligger med min. 3 ugers intervaller og tager afsæt i kursisternes indhentede erfaringer og praksis med redskaber og metoder mellem dagene.

Uddannelsen skal anses for at være en overbygning til “inddrag nu” eller lignende uddanelse.

Holdet bliver et lille hold med max. 12 deltagere, med mulighed for individuel sparring og gruppeøvelser, samt fokus på deltagernes forskellige baggrund og behov. 

Kurset forudsætter at deltagerne har mulighed for at praktiserer netværksmøder og lave prøvehandlinger mellem forløbene. 

Pris:  10.000 kr ex moms pr. deltager ( max. 12 deltagere)

TID: 11. & 12. november ,5. & 6.  december  og 16. & 17. januar 2025

Sted: Reventlowsgade 18 st.th, 1651 Kbh. V

Seneste tilmelding og betaling: 01/11 2024

Undervisere: Lester A.J. Henry & Astrid Jensen Kring

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg søger et tilbud til:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg søger et tilbud til: