VELKOMMEN

Her kan du se hvad vi tilbyder af kurser, uddannelser og samtaler.

Vi arbejder med kurser, uddannelser, supervision, coaching, facilitering og implementering af inddragende og systemisk, løsningsfokuseret metode. 

“Lester og Astrid er meget metode-tro og eksemplariske undervisere: De fortæller ikke meget om metoden, men viser den – igen og igen – med løsningsfokuserede spørgsmål.”

— Christoffer, Souschef i Arbejdstilsynet

Vi er gennemgående på 3 arenaer:

Børne-, unge- og familieafdelingerne

Vi har siden 2005 arbejdet med den løsningsfokuserede metode, og samarbejde om sikkerhed på børne- og familieområdet. Opgaverne handler typisk om at træne og udvikle medarbejdernes mindset og færdigheder i løsningsfokuseret metode i mødet med borgerne, og implementere integrationen af løsningsfokuseret metode og mindset med ICS, ind i arbejdet med risikovurdering, partshøring, §50-undersøgelsen, handleplaner og opfølgning. For at fremme fokus på inddragelse af familier og børn, arbejder vi ligeledes meget med udvikling og træning i inddragende processer og netværksmøder.

Beskæftigelses- og voksenområdet

Vi har siden 2013 arbejdet med løsningsfokuseret metode på beskæftigelses- og voksenområdet. Særligt har vi været involveret i de  sammenhængende borgerforløb, der har haft til formål at integrere indsatserne på tværs af børne-, familie-, unge-, voksenpsykiatri- og beskæftigelsesområdet. En anden del af opgaverne handler om at uddanne og træne medarbejdernes mindset og færdigheder i løsningsfokuseret metode i mødet med borgeren, med henblik på at styrke borgerens handlerum og ejerskab i og af sit eget liv. 

Ledelse og ledelse uden personaleansvar

I forbindelse med vores opgaver er der opstået en stigende efterspørgsel efter at kunne anvende den løsningsfokuserede metode, som en del af ledelsesopgaven. Opgaverne handler om at hjælpe ledere, både dem med personaleledelse, og dem der har distribueret ledelse, med at styrke den faglige udvikling, facilitere værdifulde og meningsfulde møder, samt understøtte implementering af metode- og forandringsprocesser.

NYHEDSBREV: