UDDANNELSER OG KURSER

“Astrid og Lester har i deres undervisningsforløb været gode til at skabe en balance mellem undervisning og øvelser, og det er uden sammenligning det bedste og mest brugbare kursusforløb jeg været på og som jeg har brugt mest af efterfølgende.
Hele min tankegang har ændret sig de sidste år og jeg tænker mere og mere i løsninger og ressourcer. “

— Benedicte

Her kan du læse lidt om vores kurser og uddannelser

De enkelte kursusmoduler og uddannelsesforløb kan sættes sammen på mange måder. Vi skræddersyr meget gerne netop det forløb, som du eller dine medarbejdere har behov for.

Vi kombinerer vores undervisningsforløb med en blanding af fysisk tilstedeværelse, e-læring og netbaserede gruppeprocesser.

KURSUSMODULER

Flere og flere frontlinjemedarbejdere i kommunerne bruger en blanding af Signs of Safety og den  løsningsfokuserede tilgang (SOS/LØFT) i samarbejdet med deres borgere. 

Så dette kursus er for medarbejdere der har brug for at få en praksisbaseret indføring og træning i SOS/LØFT til brug for samarbejdet med borgere. 

Kursets formål er at styrke medarbejderens færdigheder i og evne til i samarbejde med borgeren med at:

 1. Give kendskab og evne få indføring i til SOS/LØFT metodik og principper
 2. Formulere formål og bedste håb for indsatsen -første skridt henimod at i at skabe reel inddragelse for borgeren. 
 3. Facilitere samtaler der hjælpe borgere med at beskrive forandring i deres liv og dermed styrke borgerens ejerskab ift, handleplaner, BORGERENS-PLAN, jobplaner, uddannelsesplaner mv.
 4. Facilitere samtaler der hjælper borgere med at opdage beskrive ting i deres liv der allerede lykkes, identificere færdigheder og evner borgeren allerede bruger i sit liv
 5. Facilitere samtaler der hjælper borgeren med at opdage tidligere og nuværende fremskridt, samt prøvehandlinger til næste skridt

SOS/LØFT er et praksis kursus.  Der vil maximalt være 10-12 deltager på kurset, hvilket betyder at medarbejderen på kurset vil være i arbejdstøjet i hovedparten af tiden. Medarbejderen vil opleve en vekslen mellem korte oplæg, videoklip, masser af variation i øvelser og refleksion. Øvelser og refleksion trænes på en måde så medarbejderen allerede fra det første modul kan gå hjem og øve sig med kollegaer og arbejde med borgere. 

For at du kan opnå det bedste udbytte af kurset vil det være en STOR fordel at du har mulighed for og prioriterer at øve dig på det lærte mellem de 2 moduler

Flere og flere frontlinjemedarbejdere i kommunerne bruger en blanding af Signs of Safety og den  løsningsfokuserede tilgang (SOS/LØFT) i samarbejdet med deres borgere. 

Så dette kursus er for medarbejdere der har brug for at få en praksisbaseret indføring og træning i SOS/LØFT til brug for samarbejdet med borgere. 

Kursets formål er at styrke medarbejderens færdigheder i og evne til i samarbejde med borgeren med at:

 1. Give kendskab og evne få indføring i til SOS/LØFT metodik og principper
 2. Formulere formål og bedste håb for indsatsen -første skridt henimod at i at skabe reel inddragelse for borgeren. 
 3. Facilitere samtaler der hjælpe borgere med at beskrive forandring i deres liv og dermed styrke borgerens ejerskab ift, handleplaner, BORGERENS-PLAN, jobplaner, uddannelsesplaner mv.
 4. Facilitere samtaler der hjælper borgere med at opdage beskrive ting i deres liv der allerede lykkes, identificere færdigheder og evner borgeren allerede bruger i sit liv
 5. Facilitere samtaler der hjælper borgeren med at opdage tidligere og nuværende fremskridt, samt prøvehandlinger til næste skridt

SOS/LØFT er et praksis kursus.  Der vil maximalt være 10-12 deltager på kurset, hvilket betyder at medarbejderen på kurset vil være i arbejdstøjet i hovedparten af tiden. Medarbejderen vil opleve en vekslen mellem korte oplæg, videoklip, masser af variation i øvelser og refleksion. Øvelser og refleksion trænes på en måde så medarbejderen allerede fra det første modul kan gå hjem og øve sig med kollegaer og arbejde med borgere. 

For at du kan opnå det bedste udbytte af kurset vil det være en STOR fordel at du har mulighed for og prioriterer at øve dig på det lærte mellem de 2 moduler

Flere og flere frontlinjemedarbejdere i kommunerne bruger en blanding af Signs of Safety og den  løsningsfokuserede tilgang (SOS/LØFT) i samarbejdet med deres borgere. 

Så dette kursus er for medarbejdere der har brug for at få en praksisbaseret indføring og træning i SOS/LØFT til brug for samarbejdet med borgere. 

Kursets formål er at styrke medarbejderens færdigheder i og evne til i samarbejde med borgeren med at:

 1. Give kendskab og evne få indføring i til SOS/LØFT metodik og principper
 2. Formulere formål og bedste håb for indsatsen -første skridt henimod at i at skabe reel inddragelse for borgeren. 
 3. Facilitere samtaler der hjælpe borgere med at beskrive forandring i deres liv og dermed styrke borgerens ejerskab ift, handleplaner, BORGERENS-PLAN, jobplaner, uddannelsesplaner mv.
 4. Facilitere samtaler der hjælper borgere med at opdage beskrive ting i deres liv der allerede lykkes, identificere færdigheder og evner borgeren allerede bruger i sit liv
 5. Facilitere samtaler der hjælper borgeren med at opdage tidligere og nuværende fremskridt, samt prøvehandlinger til næste skridt

SOS/LØFT er et praksis kursus.  Der vil maximalt være 10-12 deltager på kurset, hvilket betyder at medarbejderen på kurset vil være i arbejdstøjet i hovedparten af tiden. Medarbejderen vil opleve en vekslen mellem korte oplæg, videoklip, masser af variation i øvelser og refleksion. Øvelser og refleksion trænes på en måde så medarbejderen allerede fra det første modul kan gå hjem og øve sig med kollegaer og arbejde med borgere. 

For at du kan opnå det bedste udbytte af kurset vil det være en STOR fordel at du har mulighed for og prioriterer at øve dig på det lærte mellem de 2 moduler

Grundet Covid-19 kan der periodisk være ændringer i hvad der er muligt at gennemføre med fysisk fremmøde. Vi følger løbende de offentlige anbefalinger til sikkerhed.

FORMATER

Fysisk tilstedeværelse

IN-HOUSE-kurser

Vores åbne in-house-kurser består altid af små hold på max. 12 -14 deltagere. Formen består af en blanding af oplæg og træning af metode, anvendt i forskellige praksisser. Vi arbejder med at lave et undervisningsrum, som er både rart at være i og inspirerende, men som også inviterer til at kursisterne afprøver og deltager i de øvelser og refleksioner vi rammesætter. Dagene strækker sig typisk fra 9.00 til 15.30 med en frokostpause på tre kvarter. Alle in-house-kurser foregår i vores lokaler på Dronningens Tværgade 7b, 1302, KBH.

Kurser hos jer

Alle vores kurser kan ligeledes tilpasses til at finde sted hos jer, hvis I har nok deltagere til at samle et eller flere hold. Holdstørrelsen kan aftales efter behov og omstændigheder. Kontakt os for at høre mere.

...........

Webbaseret

E-læring

E-læringsformatet består af 2-3-timers moduler hvor deltagerne selv arbejder, i makkerskaber og alene med tilsendt materiale. Formatet skal tænkes i kombination med enten Live-Webinarer eller med moduler med fysisk tilstedeværelse. Det kan også med fordel kombineres med Metodeværksteder.

Deltagerne får tilsendt videoklip, der indeholder både instruktioner, eksempler og oplæg. Deltagerne får ligeledes tilsendt små øvelser de skal lave med en makker/trio. Øvelserne kan laves over Facetime, Skype eller Zoom. Der vil ofte også være en “hjemmeopgave”, dvs. noget som deltagerne skal afprøve i deres praksis til næste gang.

(Typisk tidsforbrug: 2-3 timer, Antal deltager: Ubegrænset -dog skal alle være i makkerskaber.)

LIVE- WEBINAR

Webinarer er et format vi deltager i live på nettet, og undervisningen består af en vekslen mellem oplæg, øvelser, gruppesamtaler og demonstrationer.

Deltagerne får tilsendt videoklip der indeholder både instruktioner, eksempler og oplæg. Deltagerne får ligeledes tilsendt drejebøger. Vi mødes med deltagerne i Zoom, hvor vi holder oplæg, faciliterer øvelser og laver live-sessions med deltagere, der vil stille op til interviews etc. Her kan deltagerne også byde ind med præsentationer af egen praksis, hvis de ligger inde med optagelser etc.

(Typisk tidsforbrug: 3 timer, Antal deltager: max. 10 personer.)


Kontakt os hvis du er interesseret i at høre mere om et eller flere af vores moduler: