OM OS

“Astrid og Lester har i deres undervisningsforløb været gode til at skabe en balance mellem undervisning og øvelser, og det er uden sammenligning det bedste og mest brugbare kursusforløb jeg været på og som jeg har brugt mest af efterfølgende.
Hele min tankegang har ændret sig de sidste år og jeg tænker mere og mere i løsninger og ressourcer. “

— Benedicte

Lester A. Johannesen-Henry

.
Lester brænder for at hjælpe kommuner med at holde udsatte familier sammen, så børn og unge kan forblive i deres mest naturlige nærmiljø. Lester har fokus på udvikling af metoder, som kan kvalificere arbejdet med udsatte børn og unge – herunder hvordan processer i det tværfaglige samarbejde kan skabe resiliens og robusthed for forældre og børn. Lester er uddannet i politisk videnskab og offentlig administration og har en Master i positiv psykologi med fokus på hvordan robusthed og resiliens fastholdes og udvikles hos socialrådgivere. Lester har siden 2005 arbejdet med at uddanne og supervisere myndigheds- og skolesocialrådgivere, pædagoger på døgn- og daginstitutioner, samt lærere og pædagoger i skolernes ressourcecentre, i løsningsfokuserede metoder. Ud over at være underviser i løsningsfokuseret metode og Samarbejde om sikkerhed, har Lester siden 2012 i samarbejde med Seminarer.dk, undervist i inddragende netværksmøder med særligt fokus på inddragelse af familiens private netværk. Siden 2013 har han for Socialministeriet været involveret i træning af mentorer og forældrecoaches, i forbindelse med forebyggelse af radikalisering. Siden 2014 har han været med til, i længerevarende og intensive forløb, at uddanne medarbejderne i sikkerhedsplansgrupperne i Halsnæs, Kalundborg og Holbæk. Lester har i 2017 gennemført uddannelsen “BRIEF – Diploma in Solution Focused Practice” hos BRIEF i London og har således solide kvalifikationer og kompetencer indenfor korttidsterapi.

Lester A. Johannessen-Henry: + 45 30 13 11 00

Mail: lesterajh@gmail.com

Astrid Jensen Kring

Astrid Jensen Kring arbejder med metoder til løsningsfokuseret tilgang i praksis – herunder særligt inddragelse af familier og organisering i pædagogisk/socialfaglige arbejdsprocesser. Hun arbejder med observationer og dokumentation af praksis og samtaler, samt metoder til organisering inden for pædagogisk, tværfagligt og myndighedsarbejde omkring udsatte børn og unge. Det løsningfokuserede perspektiv bliver anvendt i kombination med aktionslæringsredskaber, CA Micro analyse og procesfacilitering. Hun er indehaver af konsulentvirksomheden blahblahblah.dk og er uddannet Cand.Mag i Strategisk Kommunikation og interaktion, dansk.

Astrid Jensen Kring: + 45 40 98 04 83
Mail: blahblahblah@me.com.

Vi er en del af SAMARBEJDE OM SIKKERHED og arbejder med den løsningsfokuserede tilgang på mange områder. Her kan du læse lidt om, hvem vi er hver især. Hvis du vil læse mere om vores arbejdsfællesskab så læs her: SAMARBEJDE OM SIKKERHED