Samtaler,  supervision

Supervision for medarbejdere

Sådan foregår individuel supervision for medarbejdere

Vi mødes hos os  i Reventlowsgade 18 st th eller i Zoom eller i et mødelokale på din arbejdsplads

Så måske ser vi på hinanden gennem skærmen eller du sidder i en stol – og jeg overfor med et whiteboard på væggen Du har måske fortalt mig i telefon eller på mail, hvad du gerne vil superviseres omkring.

 Jeg spørger dig om dit bedste håb og udbytte for supervisionen. 

Jeg stiller udforskende spørgsmål som hjælper dig i retning af dit formulerede udbytte for supervisionen.

På vejen får du får mulighed for på en åben og nysgerrig måde at reflektere over din praksis, beskrive forandring du ønsker at opnå, eller være på opdagelse i, hvad du er lykkedes med, men som du måske har glemt. I samtalen finder vi sammen frem til, hvordan du mest hensigtsmæssigt fremover enten kan håndtere de vilkår og udfordringer du arbejder i, eller bevæge dig i retning af det der var dit udbytte for supervisionen.

Der kan være at du har brug for at tænke dig igennem forskellige strategier der udmunder i prøvehandlinger som du vil gennemføre.

Ved næste supervision spørger jeg dig, “Hvad er blevet bedre?”

Du får her mulighed for gennem mine spørgsmål, at opdage og beskrive hvad der er blevet bedre, samt hvad du vil gøre mere af eller anderledes.

Hver samtale er potentielt set den sidste, så hver samtales afsluttes med at afklare, om vi skal mødes igen, eller om du har fået tilstrækkeligt udbytte til at køre videre på egen hånd.

Typiske samtaletemaer for medarbejdere kan være

-Jeg kunne godt tænke mig at få hjælp til, hvordan jeg kan blive mere systematisk i min måde at arbejde på.

-Jeg synes at det er svært at få mange af mine familier til at tale om forandring.

-Jeg har brug for at tale om, hvad det her arbejde gør ved mig.

-Jeg er i tvivl om hvor vidt jeg sidder det rigtige sted, og om det jeg gør, overhovedet gør en forskel.

-Jeg sidder fast i en kompliceret sag og det er svært at få både familien og det tværprofessionelle samarbejde til at fungere.

-Jeg har ligesom mistet overblikket og bliver for tiden i tvivl om, hvad det er jeg skal.

-Jeg føler mig træt og presset og hele tiden små-grådlabil.

-At opdage progression og fremskridt, der allerede sker i afdelingen eller teamet, og bruge dette til at vedligeholde eller skabe små forandringer.

-At blive klarere på hvordan forandring ser ud, når udfordringer og problemstillinger blandt medarbejdere eller teams er overvundet eller håndteret.

-At gennemtænke facilitering af inddragelse af medarbejderne i forbindelse forandringsprocesser. 

-At håndtere udfordringer med din egen leder eller lederkollegaer.

-At håndtere det vilkår, at du kan opleve dig ensom i opgaven.

Skriv til os hvis du er interesseret i at booke en samtale.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name