Samtaler

Samtaler med unge

Mange unges mentale sundhed er udfordret. Mange unge giver udtryk for at de oplever sig under stærkt ydre og indre pres. Denne oplevelse af vedvarende pres har ofte negativ betydning for mange unges mentale sundhed, trivsel, glæde ved livet, læring. Mange unge giver udtryk for dobbeltheden i at være forvirret over alle valgmulighederne de har og samtidig skyldfølelsen over ikke at vide eller kunne mærke hvad de rigtig gerne vil. Andre er allerede på forhånd bekymrede over fremtiden. Andre igen har konflikter med deres forældre.

Når vi taler med unge begynder samtalen ofte med; hvad deres bedste håb for samtalen er. Vi spørger i begyndelsen om, at hvis vores forløb bliver brugbart for dem, hvad skal der så komme ud af det for dem, som ungt menneske, ift. til deres venner, familie, skole, spekulationer, bekymringer med mere. Hvilke strategier de har brug for at lære så de bedre kan håndtere deres ungdomsliv og måske genvinde følelsen af at komme videre med at leve deres liv.

Vi har stor erfaring med at det er hjælpsomt for unge, hvad enten det drejer sig om tristhed, bekymringer, oplevet ensomhed, vrede, sorg eller diagnoser, at sammen lede efter og undersøge små sprækker, nedslag og tidspunkter hvor de lykkedes med at gøre tingene anderledes.
Da det er den unge selv, der afgør hvor samtalerne bevæger sig hen, vil elementer af samtalerne være en udforskning om ønsket fremtid og hvordan det vil se ud.

Vi har, hvis den unge ønsker det, gode erfaringer med at inddrage betydningsfulde relationer inddraget i samtalen. Betydningsfulde relationer, venner, familie, forældre kender jo den unge, og kan ofte være til hjælp når vi sammen leder efter ressourcer, styrker, tegn på trivsel.

Samtaler med unge vare normalt 45-60 min og et forløb kan være fra mellem 2-6 sessioner. Pris pr session er 975 kr.

I enkelte tilfælde kan familien få en lille dagbog med hjem, hvor de flere gange mellem de enkelte sessioner får talt med hinanden om, hvad der går bedre eller gode ting der er sket den pågældende dag. Dette aftales nærmere.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Hvilken type samtale søger du: