VELKOMMEN

Her kan du se hvad vi tilbyder af kurser, uddannelser og samtaler.

Vi arbejder med kurser, uddannelser, supervision, coaching, facilitering og implementering af inddragende og systemisk, løsningsfokuseret metode. 

“Interaktionen mellem Astrid og Lester er en fantastisk kombination af hjerne og hjerte. Af teori og praksis. Det er det, man som kursist får med sig derfra. En praksisnær, forståelig og lettilgængelig tilgang til det teoretiske stof, og en reminder på altid at have hjertet med i det man gør”

— Nadia, kursusdeltager

Vi er gennemgående på 3 arenaer:

Børne-, unge- og familieafdelingerne

Vi har siden 2005 arbejdet med den løsningsfokuserede metode, og samarbejde om sikkerhed på børne- og familieområdet. Opgaverne handler typisk om at træne og udvikle medarbejdernes mindset og færdigheder i løsningsfokuseret metode i mødet med borgerne, og implementere integrationen af løsningsfokuseret metode og mindset med ICS, ind i arbejdet med risikovurdering, partshøring, §50-undersøgelsen, handleplaner og opfølgning. For at fremme fokus på inddragelse af familier og børn, arbejder vi ligeledes meget med udvikling og træning i inddragende processer og netværksmøder.

Beskæftigelses- og voksenområdet

Vi har siden 2013 arbejdet med løsningsfokuseret metode på beskæftigelses- og voksenområdet. Særligt har vi været involveret i de  sammenhængende borgerforløb, der har haft til formål at integrere indsatserne på tværs af børne-, familie-, unge-, voksenpsykiatri- og beskæftigelsesområdet. En anden del af opgaverne handler om at uddanne og træne medarbejdernes mindset og færdigheder i løsningsfokuseret metode i mødet med borgeren, med henblik på at styrke borgerens handlerum og ejerskab i og af sit eget liv. 

Ledelse og ledelse uden personaleansvar

I forbindelse med vores opgaver er der opstået en stigende efterspørgsel efter at kunne anvende den løsningsfokuserede metode, som en del af ledelsesopgaven. Opgaverne handler om at hjælpe ledere, både dem med personaleledelse, og dem der har distribueret ledelse, med at styrke den faglige udvikling, facilitere værdifulde og meningsfulde møder, samt understøtte implementering af metode- og forandringsprocesser.

Vores e-læringsplatform

SUPERVISION

Vi løfter jeres fælles faglige udvikling, trivsel og læring. Vi inviteres oftest ind i det superviserende rum på 3 måder: Supervision: Er en systemisk løsningsfokuseret proces, der tager afsæt i jeres fælles læringsmål, som er bestemt af jer i teamet. Vores forståelse af supervison har jeres teams fælles læringsmål for udvikling af deres faglige praksis i centrum.  (Typisk tidsforbrug: 3 timer, Antal deltager: max. 10 personer ( helst…

Læs mere

GRUPPEFORLØB OG SAMTALER

Vi tilbyder samtaler – både individuelt og i grupper. Her kan du læse mere om det samtalerum, der er relevant for dig.  Kontakt os hvis du er interesseret i at høre mere eller gerne vil blive klogere på hvad der er det rigtige for dig. 

Læs mere

UDDANNELSER OG KURSER

Her kan du læse lidt om vores kurser og uddannelser De enkelte kursusmoduler og uddannelsesforløb kan sættes sammen på mange måder. Vi skræddersyr meget gerne netop det forløb, som du eller dine medarbejdere har behov for. Vi kan kombinere vores undervisningsforløb med en blanding af fysisk tilstedeværelse, e-læring og netbaserede gruppeprocesser. LØFT og SOS BASIS- vores grundforløb: https://løft.nu/?p=38 Netværksfacilitator – til jer der gerne vil arbejde mere aktivt…

Læs mere