Kursus

Løft til ungeguides

Løft og netværksinddragelse i unge-indsatsen – med et tværfagligt perspektiv

Træningsforløbet har til formål at sætte deltagerne i stand til at bruge løsningsfokuseret tilgang i deres ungeguide-opgaver, samt at sætte koordinatorer og udvalgte medarbejdere i stand til at kunne bruge metoden, til at facilitere, sparre og varetage opgaver i samarbejdet, ud fra et fælles metodisk grundlag.

Mål

Forløbet har følgende mål: 

  • At etablere et fælles sprog og en fælles metode i arbejdet på tværs af organisationen, der kan bidrage til at knytte fagligheder og organisationen tættere sammen, såvel bidrage til en øget helhedsindsats og kvalitet i samarbejdet med de unge.
  • At introducere og forankre metoder, der øger involvering af unge, med afsæt i egne mål.
  • At introducere og forankre en ressourceorienteret tænkning og metode, som fagpersoner anvender i mødet med unge, så den nuværende vægt på problemer og udfordringer kan balanceres af undersøgelse af, og arbejde med den unges ressourcer, muligheder og egne mål.
  • At introducere og forankre metode til at indtænke og inddrage den unges netværk.

Indhold

Med henblik på at opnå de opsatte mål og formål tilbydes et forløb, hvor Unge-taskforce, samt koordinatorgruppen introduceres til løsningsfokuseret mindset og metode. Løsningsfokuseret metode er en disciplineret spørgeteknik, som er en speciel måde at tale med mennesker på, hvor man anvender forskellige modeller og spørgsmålstyper, der i en klar og involverende proces afdækker borgerens netværk, situation og mål i klare beskrivelser. 

Der kan med fordel skelnes mellem løsningsfokuseret mindset, metode og modeller: 

  • Mindset: Fra fokus på problemer og mangler, til fokus på løsninger og ressourcer samt involvering af borgerens netværk.
  • Metode: Spørgsmålstyper der sigter mod præcise og konkrete beskrivelser af adfærd, kontekster, effekter mm. 
  • Modeller: De fire søjler, netværkskort, skalaer, de tre huse mm. 

På forløbet vil mindset, metode og modeller blive introduceret i passende omfang i kombination med øvelser, der tager afsæt i konkrete cases og sager fra deltagernes hverdag. Derved får deltagerne ’hands on’-erfaringer med den løsningsfokuserede metode, samtidig med at de enkelte cases og sager kvalificeres. 

Forløbet sætter fokus på at deltagerne gør sig erfaringer med det, de bliver introduceret til på undervisningsdagene, gennem målrettet at eksperimentere og træne metoder.

Derfor er træningsforløbet bygget op om tre elementer: 

  • undervisning, hvor deltagerne bliver introduceret for greb og begreber og for konkrete anvendelseskontekster.
  • træning i praksis med de opgaver, de allerede løser, af specifikke fokuspunkter, hver deltager sætter sig for.
  • at reflektere over praksis til interne møder og på faciliterede praksisrefleksioner med underviserne

Forløbet kombinerer på den måde undervisning med praktisk øvelse i marken, og efterfølgende refleksioner med underviserne og kollegerne, samt løbende opfølgning i hverdagen.

Opbygning:

Uddannelsen består af en kombination af Løft Basis, modul 1, (4 dage) kombineret med Løft Fordybelse, modul 2, (3 dage). Kombineres med derefter med elementer af Facilitering af Samtaler ( 1 dag) Alle moduler tales ind i ungeperspektivet med blik for den kontekst, de vilkår unge og deres netværk færdes i.

HVOR

Udbydes in-house i vores lokaler i KBH-V. 

Kan indkøbes til egen organisation efter aftale

HVORNÅR

In-house i foråret 2024 . Eller efter aftale.

PRIS

14.000 kr. ex.moms pr. deltager

Kontakt os hvis du gerne vil høre mere

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg søger et tilbud til:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg søger et tilbud til: