Uncategorized

FAQ:

Hvad kræver det at deltage?

Kurserne er fordelt over flere moduler med afstand imellem, så kursisterne har tid til at afprøve det lærte i egen praksis. Der samles op på erfaringer og læring i det følgende modul. Det vil sige at vi forudsætter at kursisterne har tid og mulighed for at øve sig mellem modulerne. På vores kurser forudsætter vi normalt ikke at kursisterne forbereder sig i forhold til læsestof. Der vil dog være små hjemmeopgaver mellem modulerne, så som at prøve et metodisk greb af i egen praksis, eller at føre dagbog over særlige opmærksomhedspunkter etc.
Vi anbefaler at deltage i kurserne sammen med en kollega eller samarbejdspartner, så kursisterne har bedre mulighed for at fastholde og træne metode i egen praksis. Vi ved af erfaring at læring foregår bedst i relationer og ved fælles fokus i hverdagen.