Om os

Lester Ansel Henry

Jeg laver kurser, supervision og coaching med afsæt i systemiske løsningsfokuseret metode. Jeg er optaget af at skabe læringsprocesser, metodeudvikling og implementering som kan kvalificere arbejdet med borgere, børn, forældre, børn og unge – herunder hvordan processer i det tværfaglige samarbejde kan styrke en reel inddragelse af borgerne. Jeg er uddannet i politisk videnskab og offentlig administration og har en Master i Ressource og Trivselspsykologi. 

Jeg har siden 2005 arbejdet med at uddanne og supervisere myndigheds- og skolesocialrådgivere, pædagoger på døgn- og daginstitutioner, samt lærere og pædagoger i skolernes ressourcecentre, i løsningsfokuserede metoder. Herunder længerevarende og intensive forløb, i at uddanne  og supervisere medarbejderne der laver  sikkerhedsplaner i anbringelsestruede familier.

Siden 2013 har jeg i samarbejde med Socialstyrelsen gennemført kurser i inddragende netværksmøder med særligt fokus på inddragelse af familiens private netværk, samt kurser for mentorer og forældrecoaches, i forbindelse med forebyggelse af radikalisering. Disse forløb har åbnet døre ind i at lave forløb for  jobcentre, på voksenområdet og ind i den koordinerende ungeindsat

Siden 2016 har jeg bevæget mig ind i rummet mellem ledelse og implementering, samt unge og voksenområdet. Jeg har lavet uddannelser på . I den forbindelse har jeg arbejder med ledelse både med og uden personaleansvar.  Det har betydet at og vi i Løft.nu også tilbyder åben kurser  og uddannelser for ledere, socialfaglig koordinatorer, teamkoordinatorer og netværksfacilitatorer.

Jeg har i 2017 gennemført uddannelsen “BRIEF – Diploma in Solution Focused Practice” hos BRIEF i London og siden arbejdet med samtaleforløb for ledere, forældre og unge.