supervision

Supervisionsforløb for bedre trivsel i et presset arbejdsfelt.

Arbejder du i et felt, som er trykket og belastet af vilkår og svære reaktionsmønstre. Det kan f.eks være med beboere på et bosted, specialområdet, ældreområdet, sundhedssektoren eller kriminalforsorgen. Og er det en del af din og dine kollegaers dagligdag, at skulle håndtere både svær, uforudsigelig og nogle gange potentielt truende adfærd. Så er jeres samarbejde, og den dialog I løbende har med hinanden, særlig vigtig for at kunne passe på hinanden, jer selv og dem I arbejder med. 

Trivsel i arbejdslivet består af flere apsekter. Bland andet er det vigtigt, at man oplever at have meningsfulde opgaver, meningsfulde relationer og tryghed både fysisk og psykisk. Det er ofte trygheden, der kommer under pres i jeres arbejdsfelt, hvilket tildels er et vilkår. Det vi kan arbejde med i supervisionen er, hvordan den udfordring ikke flytter med ind i samarbejdet. Vi arbejder med, hvordan vi bedst forstår det der kan presse os, hvordan vi bedst støtter hinanden, og hvordan vi bedst får hjulpet hinanden, også når det kan være svært at bede om hjælp.

Forløbet er fordelt over 1 hel opstarts dag og 6 halve supervisondage. 

Max deltagere på supervisionshold er 8-10 medarbejdere. Pris pr. Medarbejder er 7000 kr. 

Forløbet skal ideelt strække sig over et halvt år, så der ikke bliver for stor afstand mellem supervisionsgangene. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få vores tanker og nyheder, tilbud og ideer