LØFT – basis

Nye datoer: Opstart 17.marts 2022

4 dage

En introduktion til det løsningsfokuserede som mindset og metode.

Vi vil gerne gerne invitere dig til dette løsningsfokuserede basiskursus, som er et intensivt 4-dages kursus med kun 12 deltagere til dig, der arbejder i frontlinien på børne/familie-, beskæftigelses- eller voksenområdet.

Flere og flere frontlinjemedarbejdere bruger den løsningsfokuserede tilgang i samarbejdet med deres borgere, pga det fremtidsfokus der er særligt til hjælp når professionelle skal hjælpe borgere med at skabe forandring i deres liv, lave handleplaner, EN-PLAN eller metodens ressourcefokus hvor der identificeres allerede eksisterende styrker, evner, tidligere og nuværende fremskridt, samt beskrivelser af hvilke færdigheder borgeren allerede bruger i sit liv.  Løsningsfokuseret tilgang læres bedst gennem praksis. Vi vil derfor fokusere på at give dig netop de redskaber, som vil gøre dig i stand til træne og udvikle en løsningsfokuseret praksis i de/den sammenhæng som du har behov eller ønsker for. På kurset vil du opleve en vekslen mellem korte oplæg, videoklip, masser af øvelser og refleksion, således at du allerede fra det første modul kan gå hjem og øve dig med kollegaer og arbejde med borgere.

For at du kan opnå det bedste udbytte af kurset vil det være en STOR fordel at du har mulighed for og prioriterer at øve dig på det lærte mellem de 3 moduler

Temaer: 

Du vil blive introduceret til og trænet i spørgsmålstyper der gør dig i stand til at begynde at arbejde med borgernes, familiernes og børnenes:

  • -Bedste håb for samarbejdet med dig (etablering af kontrakt)
  • -Beskrivelser af den foretrukken fremtid hvor forandring kan finde sted
  • -Allerede eksisterende ressourcer, styrker og evner
  • -Evne til at opdage undtagelser fra problemer
  • -Fremskridt og fokus på, hvad der bliver bedre undervejs i samarbejdet med dig

Grundet Covid-19 tilbyder vi først og fremmest undervisning, supervision og samtaler i enten vores egne rammer eller over nettet. Kontakt os for at høre nærmere om vores sikkerhedsforanstaltninger i forhold til smitte.

Kurset blive afholdt på 

Dronningens Tværgade 7B 2.sal, 1302 Kbh. K eller efter aftale

Datoer:

Kommende kursus i 2021

1.&2. September 9.00-15.30

27.& 28. oktober 9.00-15.30

Pris:

8000 kr. ex. moms pr. deltager

Betingelser: max. 12 deltagere.

Tilmelding: