Supervision for medarbejdere

Sådan foregår individuel supervision for medarbejdere

Vi mødes hos os i Dronningens Tværgade 7b eller i Zoom eller i et mødelokale på din arbejdsplads

Så måske ser vi på hinanden gennem skærmen eller du sidder i en stol – og jeg overfor med et whiteboard på væggen

Du har måske fortalt mig i telefon eller på mail, hvad du gerne vil superviseres omkring.

Jeg spørger dig om dit bedste håb og udbytte for supervisionen. 

Jeg stiller udforskende spørgsmål som hjælper dig i retning af dit formulerede udbytte for supervisionen.

På vejen får du får mulighed for på en åben og nysgerrig måde at reflektere over din praksis, beskrive forandring du ønsker at opnå, eller være på opdagelse i, hvad du er lykkedes med, men som du måske har glemt.

I samtalen finder vi sammen frem til, hvordan du mest hensigtsmæssigt fremover enten kan håndtere de vilkår og udfordringer du arbejder i, eller bevæge dig i retning af det der var dit udbytte for supervisionen.

Der kan være at du har brug for at tænke dig igennem forskellige strategier der udmunder i prøvehandlinger som du vil gennemføre.

Ved næste supervision spørger jeg dig, “Hvad er blevet bedre?”

Du får her mulighed for gennem mine spørgsmål, at opdage og beskrive hvad der er blevet bedre, samt hvad du vil gøre mere af eller anderledes.

Hver samtale er potentielt set den sidste, så hver samtales afsluttes med at afklare, om vi skal mødes igen, eller om du har fået tilstrækkeligt udbytte til at køre videre på egen hånd.

Typiske samtaletemaer for medarbejdere kan være

 • -Jeg kunne godt tænke mig at få hjælp til, hvordan jeg kan blive mere systematisk i min måde at arbejde på.
 • -Jeg synes at det er svært at få mange af mine familier til at tale om forandring.
 • -Jeg har brug for at tale om, hvad det her arbejde gør ved mig.
 • -Jeg er i tvivl om hvor vidt jeg sidder det rigtige sted, og om det jeg gør, overhovedet gør en forskel.
 • -Jeg sidder fast i en kompliceret sag og det er svært at få både familien og det tværprofessionelle samarbejde til at fungere.
 • -Jeg har ligesom mistet overblikket og bliver for tiden i tvivl om, hvad det er jeg skal.
 • -Jeg føler mig træt og presset og hele tiden små-grådlabil.
 • -At opdage progression og fremskridt, der allerede sker i afdelingen eller teamet, og bruge dette til at vedligeholde eller skabe små forandringer.
 • -At blive klarere på hvordan forandring ser ud, når udfordringer og problemstillinger blandt medarbejdere eller teams er overvundet eller håndteret.
 • -At gennemtænke facilitering af inddragelse af medarbejderne i forbindelse forandringsprocesser. 
 • -At håndtere udfordringer med din egen leder eller lederkollegaer.
 • -At håndtere det vilkår, at du kan opleve dig ensom i opgaven.

Flere og flere frontlinjemedarbejdere i kommunerne bruger en blanding af Signs of Safety og den  løsningsfokuserede tilgang (SOS/LØFT) i samarbejdet med deres borgere. 

Så dette kursus er for medarbejdere der har brug for at få en praksisbaseret indføring og træning i SOS/LØFT til brug for samarbejdet med borgere. 

Kursets formål er at styrke medarbejderens færdigheder i og evne til i samarbejde med borgeren med at:

 1. Give kendskab og evne få indføring i til SOS/LØFT metodik og principper
 2. Formulere formål og bedste håb for indsatsen -første skridt henimod at i at skabe reel inddragelse for borgeren. 
 3. Facilitere samtaler der hjælpe borgere med at beskrive forandring i deres liv og dermed styrke borgerens ejerskab ift, handleplaner, BORGERENS-PLAN, jobplaner, uddannelsesplaner mv.
 4. Facilitere samtaler der hjælper borgere med at opdage beskrive ting i deres liv der allerede lykkes, identificere færdigheder og evner borgeren allerede bruger i sit liv
 5. Facilitere samtaler der hjælper borgeren med at opdage tidligere og nuværende fremskridt, samt prøvehandlinger til næste skridt

SOS/LØFT er et praksis kursus.  Der vil maximalt være 10-12 deltager på kurset, hvilket betyder at medarbejderen på kurset vil være i arbejdstøjet i hovedparten af tiden. Medarbejderen vil opleve en vekslen mellem korte oplæg, videoklip, masser af variation i øvelser og refleksion. Øvelser og refleksion trænes på en måde så medarbejderen allerede fra det første modul kan gå hjem og øve sig med kollegaer og arbejde med borgere. 

For at du kan opnå det bedste udbytte af kurset vil det være en STOR fordel at du har mulighed for og prioriterer at øve dig på det lærte mellem de 2 moduler

Grundet Covid-19 kan der periodisk være ændringer i hvad der er muligt at gennemføre med fysisk fremmøde. Vi følger løbende de offentlige anbefalinger til sikkerhed.

Skriv til os hvis du er interesseret i at booke en samtale.